openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

In onderstaande lijst vind je een overzicht van de lopende openbare onderzoeken met betrekking tot omgevingsvergunningen. Deze dossiers kan je komen inkijken tijdens de looptijd van het onderzoek, tijdens de openingsuren van de dienst omgeving.

overzicht van de lopende openbare onderzoeken

van

tot

aanvrager

aard van de aanvraag

locatie

30/03/201928/04/2019Edmond Essersaanvraag verkaveling voor 2 lotenDriehoevenstraat
25/03/201923/04/2019TOP bvbabouwen van een appartementsgebouw met kantoorruimtes en 17 woongelegenheden na afbraak 2 woningen en achtergebouwtjesToleikstraat 17
22/03/201920/04/2019Luc Geukensafbraak van bestaande woning met garage en tuinberging en het bouwen van tandartsenpraktijk met 2 appartementen op verdiepingBocholterkiezel 58 en Bocholterkiezel 62
15/03/201913/04/2019Eerdekens-Verheyenafbreken van garage en plaatsen van houten afsluitingenWiekersbeekstraat 3
15/03/2019 13/04/2019Kurt Hilvenbouwen van een verandaSint-Jobstraat 18
05/03/201903/04/2019Lore en Sven Schouteden-Vanheesbouwen van een carportMeeuwerkiezel Z/N

01/03/2019

30/03/2019

Jim Plessers

bouwen van een vrijstaand bijgebouw

Meeuwerkiezel Z/N

01/03/201930/03/2019Surleraux-Vandijckverbouwen van een woningBeukenhofstraat 27
18/02/201919/03/2019Pieter Truijenbijstelling verkaveling voor lot 21ASt.-Jozefstraat Z/N
14/02/201915/03/2019Edmond Esserscreëren van 2 lotenGenastraat 37
17/02/201918/03/2019Schoolbestuur Katholieke Bassisscholen VZWslopen van een bestaand en bouwen van een nieuw klasgebouw + open leercentrumGrauwe Torenwal 16
07/02/201908/03/2019Louis Vandeweyerbouwen van een industriehal met kantoor en conciërgewoning en aanleg terreinIndustrieterrein Kanaal-Noord
12/02/201313/03/2019Yvette Woutersbijstelling verkaveling tot het creëren van 6 loten voor halfopen bebouwing en 1 lot voor open bebouwingBosstraat 111
01/02/201902/03/2019Bakkerij Kenis BVBAregulariseren van herinrichting, buitenaanleg, heraanleggen van de beek, machtiging van de overwelving en inrichting van het kantoorgebouwKanaalkom
08/02/201909/03/2019Nic Reyndersbouwen van een bijgebouwAbroxweg 10
01/02/201902/03/2019Tuincentrum Vanderhoydonckde opslag van 50 ton vaste brandstoffen bestaande uit 10 ton steenkool in zakgoed, 35 ton houtpellets in zakgoed en 5 ton aanmaakhout in zakgoedRode Kruislaan 59
25/01/201923/02/2019Toon Poetsbijstelling verkaveling voor vrijstaand bijgebouwCobbestraat 23
23/01/201921/02/2019Pouls Rogerverandering van het exploiteren van een rundveebedrijf 1e klasse voor de uitbreiding van het aantal runderen met 27 stuks tot een totaal van 276 runderen en het verhogen van het grondwaterdebiet met 1006 m3/jaar tot een totaal van 6.106 m3/jaar Groenstraat 94
06/01/201904/02/2019Manuela Guniaplaatsen van een overkappingMeeuwerkiezel
31/12/201829/01/2019Vangehuchten - Vanmontfortverbouwen van een eengezinswoningBrugstraat 12
31/12/201829/01/2019Schoolmeester-Geelenherbestemmen van gebouwenKeyartstraat 29
28/12/201826/01/2019Berghmans Christianewijzigen van bestemmingKuilenstraat 62
22/12/201820/01/2018Genevieve Brunoregulariseren van een vrijstaand bijgebouwPeerderbaan 86
20/12/201818/01/2019KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS BREE VZWheraanleggen van speelplaats en oprichten overkapping Sint-Augustinus BreeSint-Jacobstraat 12
22/12/201820/01/2019Erik Vrancken-Geert Dreesenregularisatie van handelspand met appartementen naar appartementenOpitterstraat 7 +7A
20/12/201818/01/2019Selami Asilaanleggen van verhardingOpitterkiezel 215
03/12/201801/01/2019Segers - Teriumverbouwen van een eengezinswoningMeeuwerkiezel 60
02/12/201831/12/2018De Brone - Puziobouwen van eengezinswoning met losstaande garageVeestraat zn
02/12/201831/12/2018Edmond Essers & Rob Vliegenverkavelen van 2 open bebouwingenGenastraat zn
30/11/201829/12/2018BEVA BVBA en VALK&BURG BVBAbouwen van een woongeheel (22 appartementen - open bebouwing) Schoolstraat 83 en Schoolstraat 81
23/11/201822/12/2018Brigitte en Paul Aegden-Poulsuitbreiden van een zonevreemde woningGroenstraat 121
15/11/201814/12/2018Breemans-Vandewauw LVnieuwbouw van vijf vleeskuikenstallen bij een bestaand pluimveebedrijf. Het aantal kippen wordt uitgebreid met 253.000 stuks tot een totaal van 466.840 braadkippen.Processieweg 11
15/11/201814/12/2018Odette Clijstersuitbreiding mini-camping StukkenheidehofGrensstraat z/n
08/11/201807/12/2018Aquafin NVrenovatie duiker onder Zuid-Willemsvaart BreeInd.terrein Kanaal-Noord
09/11/201808/12/2018Eerdekens - Tresigniehet bouwen van een open eengezinswoningParkstraat 17
29/10/201827/11/2018STEPS & C° REAL ESTATE BVBAhet bouwen van een woon- en winkelgeheelSportlaan
31/10/2018  29/11/2018   JOREMOhet omvormen en uitbreiden van een onafgewerkte woning tot 3 appartementen en het aanbouwen van een gebouw met 6 woongelegenhedenRode kruislaan 15
01/11/201830/11/2018Stinkens - Verheyenbouwen halfopen woning en carportOpitterkiezel z/n
19/10/201817/11/2018Leo Ruttenverkavelen van gronden: creëren van 2 lotenSolterweg 29
12/10/201810/11/2018Stad Breeverkavelen van gronden: creëren van 15 lotenDreelweg, Vinkstraat, Merelstraat
07/10/201805/11/2018Brunohet regulariseren van een bijgebouwPeerderbaan 86

online inkijken en bezwaar indienen

Wil je digitaal je bezwaar indienen tijdens een openbaar onderzoek? Klik op onderstaande link.