beslissingen omgevingsvergunningen

​In overeenstemming met artikel 60 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, kan je hieronder de beslissingen terugvinden rond omgevingsvergunningen in Bree.

overzicht beslissingen

datum

beslissing

aanvrager

aard van de aanvraag

locatie

11/10/2018voorwaardelijke vergunningRené Bonhommede exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteitenRorenweg 8 en Rorenweg 10
11/10/2018voorwaardelijke vergunningLV Smeets - Smeetsde exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteitenVeldekensweg 1
10/10/2018vergunningDERKhet verkavelen van twee percelen grond tot drie percelen met open en halfopen bebouwingVeeweidestraat 1
10/10/2018vergunningBelgian Shell NVhet aanpassen van bestaande publiciteit en plaatsen van een prijzenbordSportlaan 25
10/10/2018vergunningGommershet bouwen van 4 gekoppelde woningen en het bouwen van 2 garagesHoek Siemenstraat - Schoolstraat
03/10/2018vergunningSpaashet bouwen van een landbouwschuur met paardenstallenBerkenbroekstraat
03/10/2018vergunningProjekt-Investhet bouwen van 10 appartementen, ondergrondse parkeerkelder en 2 stadswoningenBocholterstraat
26/09/2018vergunningPeters - Corthoutshet verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande woning en de toevoeging van een vrijstaand poolhouseMussenburgstraat 13
26/09/2018vergunningEssersbijstelling van verkavelingSint-Jozefstraat
19/09/2018vergunningCreemersplaatsen van een carportBarrierstraat 47
19/09/2018vergunningJehoul Bouwonderneminghet bouwen van een vrijstaande loods en een loskadeIndustrieterrein Kanaal Zuid 4054
19/09/2018vergunningLeduc - Braekenbouwen van een eengezinswoningPeerderbaan 79
19/09/2018vergunningKlaps - Reeskensuitbreiden van een woningRobijnstraat 4
12/09/2018aktenameWillemen Infraeen bronbemaling noodzakelijk voor de werken voor de aanleg van openbare nutsvoorzieningen en wegenwerken met een opgepompt debiet van max. 20.160 m³/jaarHoogstraat
12/09/2018vergunningInterrent Breehet stallen van voertuigen, een onderhoudswerkplaats voor machines, opslag van oliën en onderhoudsproducten, oplag van propaangaan, 1 ondergrondse dieseltank, 1 bovengrondse dieseltank en 2 verdeelslangen (op ad blue tank en op bovengrondse dieseltank)Rode Kruislaan - Nieuwstadpoort
12/09/2018weigeringSiezenis - Stappersbouwen van een woningVeestraat