beslissingen omgevingsvergunningen

​In overeenstemming met artikel 60 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, kan je hieronder de beslissingen terugvinden rond omgevingsvergunningen in Bree.

overzicht beslissingen

 

datum

beslissing

aanvrager

aard van de aanvraag

locatie

 08/08/2019vergunningBEVA bvba en Valk&Burg bvbahet bouwen vaan een woongeheel (22 appartementen - open bebouwing)Schoolstraat 81 en 83, Barrierstraat
 07/08/2019vergunningMeus - Verheyenhet bouwen van twee eengezinswoningen in halfopen bebouwingVeeweidestraat 6
 07/08/2019vergunningJan Kerkhofshet plaatsen van een overkapping (veranda)Schoolstraat 61
 07/08/2019VergunningGroen Brugge nvhet aanpassen van de gevelbekleding, het maken van extra gevelopeningen en de afbraak van het binnenvaartschipIndsutrieterrein Kanaal-Noord 1432, 1428 en 1167
 07/08/2019vergunningFluvius System Operatorhet plaatsen van een e-cabineCaubergstraat
 07/08/2019vergunningRonny Coninxhet plaatsen van een poort in een bestaande stalAbroxweg 30
 07/08/2019vergunningGielkens - Bloemenhet bouwen van een eengezinswoningRenkensweg
 07/08/2019vergunningStijn Verspeethet bouwen van een eengezinswoning met tuinbergingTuinstraat 9
 07/08/2019vergunningSmeets & Zonen nvhet inrichten van een opstelruimte voor wagensInustrieterrein Kanaal-Noord
 07/08/2019vergunningGert Clijstershet bouwen van bedrijfshallen met woningIndustrieterrein Kanaal-Noord 1654
 07/08/2019vergunningVan den Bosch - Thyshet vervangen van een dak en het bouwen van een vrijstaande garageOpitterkiezel 159
 07/08/2019vergunningDieter Guffenshet bouwen van een woningOp de Koopman
 07/08/2019vergunningHulsboschexploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten met volgende rubrieken: 53.8.2°Emonsweg
 06/08/2019vergunningBroadband Belgium nvhet plaatsen van een nieuw telecommunicatiestationKipdorpstraat 52
 31/07/2019vergunningGeerits-Mulders bvbahet bouwen van een meststoffenloods, magazijn en winkel, de regularisatie van een garage, het plaatsen van een weegbrug, de aanleg van verhardingen, het vellen van 6 hoogstammige bomen, het verwijderen van een stal, het plaatsen van een reclamebord + de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit + kleinhandelsactiviteit't Hasseltkiezel 12A
 31/07/2019vergunningRafael Paprotahet herindelen van een woning en het wijzigen van bestemmingParkstraat 14
 31/07/2019vergunningNatuursteen Bree bvbahet bouwen van een atelier met toonzaal en woning en het bouwen van een vrijstaande loodsIndustrieterrein Kanaal-Noord
 31/07/2019aktenameMaria Cantamelding zorgwonenRegenboogstraat 3
 25/07/2019weigeringJARACO nvafbraak van 2 woningen in halfopen en gesloten bebouwing, nieuwbouw van een kantoorruimte, 16 appartementen en een bijhorende parkeerkelderItterplein 25 en 26
 10/07/2019vergunningEssers Edmondcreëren van 2 kavels voor half-open bebouwingDriehoevenstraat
 10/07/2019vergunningRaemdonck Frederikplaatsen van een electriciteitscabine (Practimed)De Houborn
 10/07/2019vergunningSimons -  Charlierregularisatie carport, slopen tuinberging en bestaande garage, achterbouw , bouwen garage en uitbreiden bestaande woningVaartstraat
 10/07/2019vergunningEvens Willyverkavelingsaanvraag voor twee kavels voor half-open bebouwing en één kavel voor open bebouwingPeerderbaan
 10/07/2019vergunningClijsters Benjaminverbouwen van een ééngezinswoningHerenstraat
 03/07/2019vergunningSmeets en Zoneninrichten van een opstelruimte voor wagensIndustrieterrein Kanaal-Noord
 03/07/2019vergunningCusters Rafbouwen van twee eengezinswoningen in halfopen bebouwingOp de Koopman
      
 03/07/2019vergunningVerheyen Anneliesverbouwen van hoeve TruyenhofTruyenhofstraat 1A
 03/07/2019vergunningMeukens Bartbouwen van een vrijstaande garage en een poolhouseBoneputstraat 24
 03/09/2019vergunningHendriks Willem - Janverandering en vernieuwing van bestaande inrichtingKuilenstraat 80
 26/06/2019vergunningGeukens Lucafbraak van bestaande woning met garage en tuinberging + bouwen van een tandartsenpraktijk met 2 appartementen op verdiepingBocholterkiezel 58 en 62
 26/06/2019vergunningGoyens Ben bouwen van een woning in open bebouwing met een carport, het kappen van bomen en het afbreken van een muurtjeOpstraat
 26/06/2019 vergunningEl Hadi El Gamousaanpassen van de voorgevelAugustijnenstraat 2
 26/06/2019vergunningTruyen TheoGrondwaterwinning"Helle Veerdel"
 26/06/2019vergunning Pinxten EdwardGrondwaterwinning"Het Bergveld"
 19/06/2019vergunningTOP bvbahet bouwen van een appartementsgebouw met kantoorruimtes en 17 woongelegenheden na afbraak 2 woningen en achtergebouwtjesToleikstraat 17 en 19
 19/06/2019vergunningEngelenhet bouwen van een carportMuizendijkstraat 78
 19/06/2019vergunningPoulsde afbraak van bestaande bebouwing en het bouwen van 6 appartementenNieuwstadpoort 25
 19/06/2019aktenameAqua-Vrijsen Algemene Aanneming bvbahet plaatsen van bronbemalingMeeuwerkiezel 77
 12/06/2019vergunningEric Holsteynshet aanbrengen van reclame aan de voorgevelOpitterstraat 11
 12/06/2019vergunningRonny Coninxhet afbreken van een bestaande garage en het bouwen van een tuinkamer en bergingAbroxweg 32
 05/06/2019aktenamePhilippe Coninxgrondwaterwinning BarrierstraatBarrierstraat
 05/06/2019aktenameANTARGAZ BELGIUMexploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit voor bovengrondse propaangastank van 1600 liter waterinhoudSolterweg 53
 05/06/2019aktenameCOPERTIZ BVBAhet plaatsen van een bronbemaling voor 25 dagen met een totaal debiet van max. 6000 m3Industrieterrein Kanaal-Noord
 29/05/2019aktenameDaniëlshet plaatsen van een serreKempstraat 58
 29/05/2019vergunningEerdekens - Verheyenhet afbreken van een garage en het plaatsen van houten omheiningWiekersbeekstraat 3
 29/05/2019vergunningHilvenhet bouwen van een verandaSint-Jobstraat
 29/05/2019weigeringVandebeekhet plaatsen van een verandaFilterstraat 57
 22/05/2019vergunningVandeweyer Recycling & Demolition bvbahet bouwen van een industriehal met kantoor en conciërgewoning en aanleg terreinBroekstraat 1
 22/05/2019vergunningKatholieke Basisscholen Bree vzwhet slopen van een bestaand en bouwen van een nieuw klasgebouw + open leercentrum lagere school BreeGrauwe Torenwal 16 en 16A + Leeuwerikstraat 8 en 8A
 22/05/2019vergunningBoonenhet bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwingOp de Koopman
 22/05/2019vergunningCustershet bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwingOp de Koopman
 22/05/2019weigeringPlessershet bouwen van een vrijstaand bijgebouwMeeuwerkiezel zn
 22/05/2019vergunningTruijenhet verkavelen van gronden voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoningSint-Jozefstraat
 22/05/2019vergunningEssershet verkavelen van grondenGenastraat 37