beslissingen omgevingsvergunningen

​In overeenstemming met artikel 60 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, kan je hieronder de beslissingen terugvinden rond omgevingsvergunningen in Bree.

overzicht beslissingen

 

datum

beslissing

aanvrager

aard van de aanvraag

locatie

 17/04/2019aktenameJan de Nul nvtijdelijke opslag van grondBroekstraat
 17/04/2019aktenameHeka bvbaexploitatie van een metaalbewerkingsbedrijfNieshofstraat 6
 17/04/2019vergunningBaetenhet vervangen van een garagepoort door raam en deur in de voorgevelGraevenstraat 12
 17/04/2019vergunningReynershet bouwen van een overkappingAbroxweg 10
 17/04/2019vergunningDirkx - Wintershet bouwen van een woning met praktijk en bijgebouwMeeuwerkiezel
 03/04/2019aktenametuincentrum Vanderhoydonck bvbaopslag van 50 ton vaste brandstoffen bestaande uit 10 ton steenkool in zakgoed, 35 ton houtpellets in zakgoed en 5 ton aanmaakhoud in zakgoedRode Kruislaan 57-59
 03/04/2019aktenamePeter Lemkenshet bouwen van een afdakToleikstraat 21/0/1
 03/04/2019aktenameAlbert Jeralhet bouwen van een afdakToleikstraat 21/0/3
 03/04/2019aktenameGert Corstjenshet bouwen van een verandaKlein Rozenlaan 16
 03/04/2019vergunningDOMIC bvbahet bouwen van een eengezinswoning en een garage met tuinbergingOp de Koopman
 03/04/2019vergunningPierre Van Houthet slopen van een sportaccommodatieWitte Torenstraat 37
 28/03/2019vergunningSteps & Co Real Estate bvbahet bouwen van een woon- en winkelgeheelSportlaan
 27/03/2019aktenameHeidevink NVhet mechanisch behandelen van afvalstoffen (breken beton)Bedrijfsweg 1A
 27/03/2019vergunningKatholiek Secundair Onderwijs Bree vzwhet vellen van 13 esdoornsSint-Jacobstraat 12
 27/03/2019vergunningVangehuchten - Vanmontforthet verbouwen van een ééngezinswoningBrugstraat 12
 27/03/2019aktenameKelchtermanshet bouwen van een overkappingBuysmolen 11
 27/03/2019vergunningAendekerk René bvbahet uitbreiden van een bestaande industriehalBrugstraat 68 en 68B
 27/03/2019vergunningKatholiek Secundair Onderwijs Bree vzwhet heraanleggen van speelplaats en oprichten overkappingSint-Jacobstraat 12
 27/03/2019vergunningPeeters - Bollenhet bouwen van een woning in open bebouwingOpstraat
 20/03/2019aktenameBoutsenhet uitbreiden van een woningBerkenlaan 28
 20/03/2019vergunningGuniahet plaatsen van een overkappingMeeuwerkiezel 6
 20/03/2019vergunningVrancken - Dreesenhet regulariseren van handeslpand met appartementen naar appartementenOpitterstraat 7 en 7A
 20/03/2019vergunningGysenhet bouwen van een tuinbergingGenatteweg 4
 20/03/2019vergunningJambon - Craeghshet slopen van een bijgebouw en bouwen van een vrijstaand bijgebouwRorenweg 39
 13/03/2019aktenameHubertien De Leeuwhet plaatsen van een afdakBocholterkiezel 5
 13/03/2019vergunningSven Scheepershet verbouwen van een woningGruitroderkiezel 82
 13/03/2019vergunningStad Breehet verkavelen van grondenDreelweg, Vinkstraat, Merelstraat
 28/02/2019vergunningRijken - Henkensbouwen van een bedrijfswoning en slopen van bestaande woningGerkenbergstraat 7
 28/02/2019vergunningBreemans - Vandewauwnieuwbouw van vijf vleeskuikenstallen bij een bestaand pluimveebedrijfProcessieweg 11
 27/02/2019aktenameAnnemie Hendrixexploitatie van een tuinbouwbedrijfBroekstraat
 27/02/2019weigering aktenameMaarten Geritsbouwen van een tuinhuisKeyartstraat 28A
 27/02/2019vergunningBEVA bvbabouwen van een woongeheel (22 appartementen - open bebouwing)Schoolstraat - Barierstraat
 27/02/2019vergunningDilliën - Housenbouwen van een ééngezinswoning met carportLieve Vrouwstraat
 27/02/2019vergunningGenevieve Brunoregulariseren van een vrijstaand bijgebouwPeerderbaan 86
 27/02/2019vergunningBen Goyens bvbaslopen van een rijwoning en het bouwen van 5 appartementen met 2 garages en 3 carportsStift - Witte Torenstraat
 20/02/2019aktenameVanden Eckeruitbouwen leefruimteDekkersstraat
 20/02/2019weigeringSelami Asilaanleggen van verhardingOpitterkiezel
 20/02/2019vergunningAegden - Poulsuitbreiden van een zonevreemde woningGroenstraat
 20/02/2019vergunningSchoolmeester - Geelenherbestemmen van gebouwenKeyartstraat
 13/02/2019vergunningSchepens - Hendrixbouwen van een industriehal met conciërgewoningBroekstraat
 13/02/2019vergunningSteensels - Moonenverbouwen en renoveren van een bestaande woningOmselweg
 08/02/2019vergunningAutonoom Gemeentebedrijf Breeafwijking milieuvoorwaardenMalta
 06/02/2019vergunningNelissen Katrienkappen van een boomNeerstraat
 06/02/2019vergunningJOREMOomvormen en uitbreiden van een onafgewerkte woning tot 3 appartementen en het aanbouwen van een gebouw met 6 woongelegenhedenRode Kruislaan
 06/02/2019vergunningDedecker - Swennen Invest BVBAbouwen van een degustatieruimte en cuverie bij een wijngaardSteenbergstraat
 29/01/2019vergunningAquafinrenovatie duiker onder Zuid-WillemsvaartIndustrieterrein Kanaal-Noord