openbare onderzoeken milieu

Op deze pagina kom je meer te weten over milieu-gerelateerde opnenbare onderzoeken.

ontwerp waterbeleidsnota 2020-2015

looptijd: van 9 december 2018 tot en met 18 juni 2019

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kan je je mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. Dit is ook het geval voor het tijdsschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheersplannen 2022-2027.

Meer informatie vind je op de website van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Op deze website kan je ook reageren op de inhoud van dit openbaar onderzoek.

Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma

looptijd: van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019

Op 24 december 2018 startte een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6). Van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019 kan iedereeen het ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6) en het ontwerp van het plan-MER bekijken op de VLM-website.

Wie dat wil, kan via het digitaal formulier op de ondertsaande website op een eenvoudige manier een reactie indienen. Alle reacties op het openbaar onderzoek die via het digitale formulier worden ingediend, zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2019-2022 en het plan-MER. Ook de besprekingen met de Europese Comissie kunnen nog wijzigingen teweegbrengen aan het definititieve mestactieprogramma.

wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

looptijd: van 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019

OVAM organiseert een openbaar onderzoek rond de wijziging van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Meer informatie kan u vinden via de onderstaande website.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overmaken op plan@ovam.be of per post naar volgend adres: OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.